Referenties

  Eindejaarsreceptie Innogenetics 230 p
  Buffet voorbereidende vergadering Raad van Bestuur 24 p
  Koffiebreak Vakgroep Publiek Recht 150 p
  Receptie ere-doctoraat Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen 250 p
  Infodag Bio-Ingenieurswetenschappen 600 p
  Receptie Sarton Leerstoel Faculteit Geneeskunde 100 p
  Receptie Vakgroep Procesrecht 35 p
  Receptie Vakgroep Slavistiek 43 p
  Doctoraatsreceptie Faculteit Psychologie 50 p
  Afscheidsreceptie decaan Faculteit Geneeskunde 50 p
  Receptie Sarton Leerstoel Faculteit Geneeskunde 100 p
  Doctoraatsreceptie Vakgroep Klinische en Gezondheidspsychologie 50 p
  Nieuwjaarsreceptie Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 280 p
  Nieuwjaarsreceptie Letteren en Wijsbegeerte 185 p
  Nieuwjaarsreceptie Rechtsgeleerdheid 150 p
  Nieuwjaarsreceptie Economie 125 p
  Nieuwjaarsreceptie Alumniwerking 350 p
  Dagcatering Wetenschapsdag faculteit Geneeskunde 180 p
  Walking dinner VOSEKO (faculteit Economie) 75 p
  Dagcatering en receptie Medische Genetica 100 p
  Receptie Spaceweek Faculteit Ingenieurswetenschappen 160 p
  Receptie officiële opening Academiejaar 420 p
  Nieuwjaarsreceptie Rechtsgeleerdheid 185 p
  Nieuwjaarsreceptie Economie en Bedrijfskunde 130 p
  Nieuwjaarsreceptie Geneeskunde 270 p
  Diner aan tafel: 25j - 35j dienst en gepensioneerden 230 p
  Dagcatering Geneeskunde 100 p
  Receptie uitreiking ere-doctoraat- dienst Communicatie 350 p
  Receptie Voseko 550 p
  Verkiezing nieuwe rector en vice-rector 500 p
  Uitreiking ere-doctoraat - dienst Communicatie 100 p
  Receptie VEKO 150 p
  Proclamatie Rechten 1000 p
  Receptie Wetenschapsweek - dienst Communicatie 100 p
  Receptie Innogenetics -Fujirebio Europe nv 160 p
  Proclamatie Criminologie 750 p
  Proclamatie Economie en Bedrijfskunde 1600 p
  Receptie REVAKI 280 p
  Receptie officiële opening Academiejaar 500 p
  Receptie Sarton Leerstoel 100 p
  Nieuwjaarsreceptie Rechtsgeleerdheid 170 p
  Nieuwjaarsreceptie Econome en Bedrijfskunde 160 p
  Receptie Sarton Leerstoel 120 p
  Receptie Design Vlaanderen - Brussel 150 p
  Lunch - dienst communicatie 180 p
  Receptie Design Vlaanderen - Brussel 150 p
  Walking dinner 50 p
  Receptie Design Vlaanderen - Brussel 150 p
  Proclamatie Rechtsgeleerdheid 1000 p
  20-daagse dagcatering 40 p
  Receptie Design Vlaanderen - Brussel 150 p
  Proclamatie Criminologie 1000 p

 

En tal van andere (doctoraats-)recepties, walking dinners, buffetten, dagcateringen en koffiebreaks die wij reeds mochten verzorgen!